Anasayfa Hakk?m?zda
Pazartesi, 27 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS
Hakk?m?zda

AVMLink.com al??veri? merkezleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen m?terilere, al??veri? sektrne, sektr takip etmeye al??an firmalara ve ?ah?slara hizmet vermek zere ?Al??veri? Dnyas? ?leti?im Portal?? slogan? ile internet ortam?ndaki yay?n hayat?na ba?lam??t?r. AVMLink.com sektrel geli?meleri ve al??veri? merkezleriyle ilgili yenilikleri srekli takip eden uzman bir ekibin al??malar? ile gncelli?ini sa?lamaktad?r.

Al??veri? sektrnn takip edilmesinde en nemli kriterlerin ba?ta ileti?im olmak zere sektrel haberler, yenilikler ve geli?meler oldu?unu d?nerek interaktif ortamda al??veri? merkezlerine daha detayl? yer ay?rmay?, adres ve ula??m bilgilerinden, kampanyalar?ndan ve etkilnliklerinden daha geni? kitlelerin bilgi sahibi olmalar? do?rultusunda al??malar?m?z? planlad?k.

Al??veri? dnyas?n?n ileti?im portal? olan AVMLink.com?dan bireysel yada kurumsal olarak faydalanaca??n?z? umar?z.


AVMLink.com