Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik MetroCity Çocuklar?n?n Yeni Y?l Tela?? Ba?las?n
Pazar, 05 Şub 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Perşembe, 04 Aralık 2014 11:11

MetroCity AVM Çocuk Etkinlikleri, 6-28 Aral?k tarihleri aras?nda, yeni y?l temal? atölyelerle minikleri 2015?e haz?rlayacak. Her Cumartesi- Pazar AVM?yi ziyaret eden minikleri ücretsiz olarak a??rlayacak olan etkinlik alan?, e?lence ile sanat?n iç içe geçti?i muhte?em manzaralara ev sahipli?i yapmaya haz?rlan?yor.

 

 

 

MetroCity AVM?nin çocuk ziyaretçilerin al??veri? merkezi içinde ho?ça vakit geçirmeleri için özveriyle haz?rlad??? ve geçti?imiz A?ustos ay?ndan bu yana kesintisiz devam eden etkinlikler, 2014?ün son günlerini adeta ?enli?e çevirecek. Etkinlikler, çocuklar?n yeni y?la yüksek motivasyonla girmelerini sa?layacak pek çok aktivite içeriyor.

 

28 Aral?k?a kadar her hafta sonu 3-6 ya? grubundaki çocuklar Yeni Y?l Temal? Mozaik ve Kolaj-Resim atölyelerine diledikleri ölçüde kat?labilecekler. 7-14 ya? grubu ise 3D Yeni Y?l Kartlar? Yap?m?, Noel A?ac? Süsleme, Hediye Kutusu Tasar?m?, Noel Baba ve Noel Çocuklar Kuklalar?, Yeni Y?l Balosu Maskeleri, Eskimo Bebekler, Takvim Etkinli?i gibi birbirinden farkl? seçeneklerle akranlar?yla beraber üretme f?rsat? yakalayacaklar.

 

MetroCity Al??veri? Merkezi -1. Katta sabit bir alanda yürütülen Çocuk Etkinlikleri, farkl? katlardaki yüz boyama etkinli?i ile de peki?tiriliyor. Atölyelere kat?l?m öncesi ya da sonras? uzmanlar taraf?ndan cilt dokusuna zarar vermeyecek malzemelerle uygulanan yüz boyama etkinli?i ve sürprizlerle dolu tüm aktiviteler, yeni y?l çocuklar?n? canland?r?c? etkisiyle çok konu?ulacak!

 

PROGRAM

6 Aral?k 2014 Cumartesi

Y?ld?z Çocuklar Mozaik Atölyesi / 14.00 ?18.00

Y?ld?z Çocuklar Kolaj Resim Atölyesi / 14.00 ?18.00

NAHIL ATÖLYES?/ ÇANLAR B?Z?M ?Ç?N ÇALIYOR!  16.00 -18.00

KOLAJ ATÖLYES? / NEREDEYSE GERÇEK!    14.30 ?16.00

7 Aral?k 2014 Pazar

Y?ld?z Çocuklar Mozaik Atölyesi / 14.00 ?18.00

Y?ld?z Çocuklar Kolaj Resim Atölyesi / 14.00 ?18.00

KARTPOSTAL ATÖLYES? / ÜÇ BOYUTLU YEN?YIL KARTLARI 14.30 ?16.00

MASKE ATÖLYES? / BALOYA HAZIR MISIN? 16.00-18.00

13 Aral?k 2014 Cumartesi

Y?ld?z Çocuklar Mozaik Atölyesi / 14.00 ?18.00

Y?ld?z Çocuklar Kolaj Resim Atölyesi / 14.00 ?18.00

TASARIM ATÖLYES? / A?AÇ SEN?N GÖREV?N OLDU! J14.30 ? 16.00

KUKLA ATÖLYES? / PARLAK ÇOCUKLAR PARMA?IMIN UCUNDA! 16.00 -18.00

14 Aral?k 2014 Pazar

Y?ld?z Çocuklar Mozaik Atölyesi / 14.00 ?18.00

Y?ld?z Çocuklar Kolaj Resim Atölyesi / 14.00 ?18.00

3D KOLAJ RES?M ATÖLYES? / SALVADOR DAL? ? BUTTERFLY BOOK 14.30 ? 16.00

TEKST?L ATÖLYES?   /  HAYD? CANLAN B?RAZ! 16.00 -18.00

20 Aral?k 2014 Cumartesi

Y?ld?z Çocuklar Mozaik Atölyesi / 14.00 ?18.00

Y?ld?z Çocuklar Kolaj Resim Atölyesi / 14.00 ?18.00

BEZ BEBEK ATÖLYES? / YEN?MODEL ESK?MO 14.30 ? 16.00

TAKV?M ATÖLYES? / 2015 TAKV?M? 14.30 ? 16.00

21 Aral?k 2014 Pazar

Y?ld?z Çocuklar Mozaik Atölyesi / 14.00 ?18.00

Y?ld?z Çocuklar Kolaj Resim Atölyesi / 14.00 ?18.00

DEKOR ATÖLYES? / DUVARLAR ?ENLENS?N! 14.30 ? 16.00

TASARIM ATÖLYES? / KAPIM SANA AÇIK! 16.00? 18.00

27 Aral?k 2014 Cumartesi

Y?ld?z Çocuklar Mozaik Atölyesi / 14.00 ?18.00

Y?ld?z Çocuklar Kolaj Resim Atölyesi / 14.00 ?18.00

SANAT TAR?H? ATÖLYES? / TA??IN BELLE?? 14.30 ? 16.00

GEREKL? ?EYLER TASARIM ATÖLYES? / PONPON KUTULAR 16.00? 18.00

28 Aral?k 2014 Pazar

Y?ld?z Çocuklar Mozaik Atölyesi / 14.00 ?18.00

Y?ld?z Çocuklar Kolaj Resim Atölyesi / 14.00 ?18.00

SÜSLEME ATÖLYES? / NOEL SÜSLER? 14.30 ?16.00

KOLEKT?F ART / METROC?TY ÇOCUKLARI NOEL A?ACI 16.00? 18.00

 

Yorum ekle