Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik Al??veri? Hayatt?r
Pazartesi, 27 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Al??veri? Hayatt?r
AVM Etkinlik - AVM Etkinlik
Salı, 09 Ekim 2012 10:31

Al??veri?in renkli yüzünü yans?tan karikatürler ?imdi de CarrefourSA Ümraniye Al??veri? Merkezi?nde... Yaz aylar?nda Carrefour ?çerenköy, Carrefour Bursa ve Carrefour Ankara?da ilgi ile izlenen Üçge ?Al??veri? Hayatt?r!? Karikatür Sergisi, ekim ay?nda CarrefourSA Ümraniye Al??veri? Merkezi?nde ziyarete aç?lacak.

Üçge?nin düzenledi?i ?Al??veri? Hayatt?r? isimli sergi, Uluslararas? Karikatür Yar??mas??na kat?lan eserlerden olu?uyor. Birbirinden ilginç karikatürler al??veri?in yüzlerce y?ld?r her ülkeden insanlar?n hayat? üzerindeki önemini ve etkisini yarat?c? çizgilerle bulu?turuyor. Al??veri?in renkli yüzünü yans?tan karikatürlerin yan? s?ra al??veri? merkezinin farkl? alanlar?nda konumland?r?lacak karikatürlerin 3 boyutlu maketleri de ziyaretçiler taraf?ndan ilgi ile izlenecek. 6 Ekim Cumartesi günü aç?lacak olan sergi, 28 Ekim Pazar gününe kadar görülebilir.

 

Üçge Uluslararas? Karikatür Sergisi Hakk?nda

2006 y?l?nda düzenlenen Üçge Uluslararas? Karikatür Yar??mas??na 38 ülkeden 508 eser kat?ld?. Musa Kart (Karikatürist), Zeki Bulut (Karikatürist), Ahmet Aykanat (Karikatürist), Mehmet Kahraman (Karikatürist), Turgut Demir (Karikatürist), Hayri Tuncer (Üçge Yönetim Kurulu Ba?k. Vekili)  ve Okan Aras (PEBEV-Perakende Bilgi Evi Yön. Kur. Ba?k. Vekili)?tan olu?an jüri üyeleri çarp?c? eserler kar??s?nda derecelendirme yapmakta oldukça zorland?lar.

?Al??veri? Hayatt?r? konulu yar??mada birincilik ödülünü Hikmet Cerrah (Türkiye), ikincilik ödülünü Valentin Druzhinin (Rusya), üçüncülük ödülünü de Wang Rui Sheng(Çin) kazand?.

Juli Sanch?s Aguado (?spanya), Gergely Basca (Macaristan), Hicabi Demirci (Türkiye), Darko Drjevic (Montenegro Cumhuriyeti), Oleg Goutsol (Ukrayna), Mario Magnatti (?talya), Ahmet Öztürk Levent (Türkiye), Gopal Sarker (Hindistan), Young Sik Oh (Güney Kore), Kür?at Zaman (Türkiye) da mansiyon kazand?.

 

Yorum ekle