Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik ?imdi Nostalji Zaman?
Pazartesi, 27 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
?imdi Nostalji Zaman?
AVM Etkinlik - AVM Etkinlik
Çarşamba, 05 Eylül 2012 18:53

Migros Çocuk Kulübü, 2012-2013 okul sezonunu Nostalji ?öleni?yle aç?yor... Bütün bir yaz boyunca Çocuk Kulübü etkinlikleriyle capcanl? günler ya?ayan Migros minikleri,  okula dönü? heyecan?n? birbirinden e?lenceli ve ku?at?c? atölyelerle yenecekler...

 

 

Beylikdüzü Migros Çocuk Kulübü?nün ??imdi Nostalji Zaman?? ad?yla duyurdu?u dinamik etkinlikler, 9 Eylül Pazar günü 14.00?da çocuk kulübü aktivite alan?nda ba?layacak. Heyecanl? minikler, etkinliklerin ba?lad??? ilk gün ve seyreden süreçte tüm gün süren ??imdi Okullu Olduk? resim atölyelerine kat?larak yeni e?itim-ö?retim y?l?na dair tüm duygular?n? tuvale aktaracaklar. Ayn? gün, 15.00-16.00 aras?nda Medilife Sa?l?k Grubu i?birli?iyle Uzman Psikolog Ezgi Özkan önderli?inde aileler için?Çocu?um Okula Ba?larken? konulu bir seminer program? gerçekle?ecek.  Di?er aktiviteler, 16, 23, 30 Eylül günlerinde rutin saatleri içinde birer saatlik atölyeler halinde devam edecek ve kat?l?m yine ücretsiz olacak.

 

Çocuklar Eylül ay?ndaki dört Pazar boyunca 80?lerin ve 90?lar?n okul ya?ant?s?n? sanat atölyelerinde tasarlad?klar? yarat?c? ürünlerle AVM?ye ta??yacaklar ve geçmi? ile ?imdiyi k?yaslanma imkan? bularak do?runun izini sürecekler. Küçük iz sürücüler, okul-araç gereçlerine minik elleriyle yapacaklar?yla katk?larla da aileleri için birer gurur kayna?? olacaklar. Kulüp üyeleri ve yeni kat?l?mc?lar bu nostaljik etkinliklerle eski y?llar?n okumay? ö?renme fenomeni Cin Ali kitap serisiyle tan??acaklar, Cin Ali?nin me?hur maceralar?n? yarat?c? dramayla canland?rarak serinin kapak tasar?mlar?n? kolaj tekni?ine transfer edecekler. Siyah önlük-beyaz yaka ikilisini porselenden ö?renci biblolar?yla çal??ma odalar?na ta??yacak olan okullular, 2012-2013 Ders Program? kartonetini de kendi elleriyle haz?rlayacaklar. Her ?ey bnununla da bitmeyecek... Okul çantalar?n? süsleyecek ?irin maskotlar, yeni okul dönemi için  ??k kalem kutular ve süslü kalemler,  defterler ve birbirinden e?lenceli defter kaplar?n?n yap?m?n? içeren atölyeler, bu serinin en yararl? etkinlikleri olacak. Çocuklar, her günün sonunda beslenme çantalar? için besleyici yiyecek ve içecekler haz?rlamay? ö?renerek tatl? annelerine büyük sürprizler yapacaklar. ??imdi Nostalji Zaman?? okula dönü? etkinlikleri, 30 Eylül günü ?K?rm?z? Kurdelam Okuma Yar??mas??yla ?enlik tad?nda sona erecek.

 

Eylül ay? boyunca Cumartesi günlerini yaratarak, ke?federek, ö?renerek ve ailelerine katk?da bulunarak geçirmek isteyen tüm çocuklar! Haydi Migros Çocuk Kulübü?ne!

 

 PROGRAM

1.Gün

09 Eylül 2012 PAZAR

14.00- 18.00 ?imdi Okullu Oldum - Resim Atölyesi

14.00 ? 14.30 Oyun Atölyesi - Cin Ali Okula Ba?l?yor   

14.30 - 15.15 Kolaj Atölyesi ? Cin Ali Kitap Kapaklar?, 1-2

15.15 - 16.45 Biblo Atölyesi - Eski Günler ve Siyah Önlüklü Ö?renciler

16.45 - 18.00 Minik ?efler Atölyesi - Beslenme Saatim / Gül Böre?i Yap?yorum 

2.Gün

16 EYLÜL 2012 PAZAR

14.00- 18.00 ?imdi Okullu Oldum - Resim Atölyesi

14.00 ? 14.30 Oyun Atölyesi ? Okul Fi?lerim ve Benim Cümlelerim

14.30 - 15.15 Kolaj Atölyesi ? Cin Ali Kitap Kapaklar?, 3-4 

15.15 - 16.30 Tasar?m Atölyesi ? Kalem Kutum ve Kalemlerim

16.45 - 18.00 Minik ?efler Atölyesi - Beslenme Saatim / Çikolatal? Süt Yap?yorum

3.Gün

23 EYLÜL 2012 PAZAR

14.00- 18.00 ?imdi Okullu Oldum - Resim Atölyesi

14.00 ? 14.30 Kolaj Atölyesi ? Cin Ali Kitap Kapaklar?, 5-6 

14.30 ? 15.15 Tasar?m Atölyesi ? Çantam?n Maskotu

15.15 - 16.30 Tasar?m Atölyesi ? Defterim ve Defter Kaplar?m

16.45 - 18.00 Minik ?efler Atölyesi - Beslenme Saatim / Çikolatal? Krep Yap?yorum

4.Gün

30 EYLÜL 2012 PAZAR

14.00- 18.00 ?imdi Okullu Oldum - Resim Atölyesi

14.00 ? 14.30 Kolaj Atölyesi ? Cin Ali Kitap Kapaklar?, 7-8  

14.30 ? 15.15 Tasar?m Atölyesi ? 2012-2013 Okul Takvimim

15.15 - 16.30 Tasar?m Atölyesi ? Çal??ma Program?m

16.45 - 18.00 Okuma Bayram? ?  K?rm?z? Kurdelam / H?zl? Okuma Yar??mas?

 

Yorum ekle