Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik Eylül ay?nda daOptimum Çocuk Kulübü üyeleri ?Optimum?da Hayat Bayram? diyecek?
Pazartesi, 27 Mar 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
AVM Etkinlik
Pazartesi, 06 Eylül 2010 13:25

A?ustos ay? boyunca geleneksel kültürümüzle süslenen pek çok atölyeye kat?lma imkân? bulan Optimum Çocuk Kulübü üyeleri Eylül ay?nda da ?Optimum?da Hayat Bayram? diyecek?

 

 

 

Temmuz ay?nda ba?layan ve A?ustos ay?nda sona erece?i duyurulan Optimum Çocuk Kulübü Resim Yaz Okulu, üyelerden gelen yo?un istek üzerine Eylül sonuna kadar uzat?ld?.

Temmuz ve A?ustos aylar?nda dünyaca ünlü ressamlar?n, eserlerinin ve çizim tekniklerinin anlat?ld??? derslere kat?lan minikler, resim sanat? hakk?nda e?lenceli metotlarla bilgi edindiler ve bol bol resim yapt?lar. Optimum Çocuk Kulübü?nün minik ressamlar?, Eylül sonunda gerçekle?ecek olan Yaz Okulu finalinde, el eme?i göz nuru keplerini f?rlat?p diplomalar?n? alacaklar ve kendi sergilerini açacaklar. Eylül ay? içerisinde Asya kuklalar?n?n do?u?u ve yay?l??? temal? Söyle?i Atölyesi?ne kat?lacak olan Optimum çocuklar?; kukla kültürü ve yap?m? hakk?nda bilgi edinecek, kendi kuklalar?n? yaratacak, gölge tiyatrosu ve Japon Kaligrafi sanat?n? ö?renecekler. Küçük Filozoflar Atölyesi?nde özgürlü?ün ne demek oldu?u tart???lacak, ?iir Atölyesi?nde ?iir sanat?n?n büyülü dünyas?n?n kap?s? aralanacak, Tasar?m Atölyesi?nde ??k tak?lar tasarlanacak, Oyun Atölyesi?nde birbirinden ilginç masallar okunup canland?r?lacak, ?eker Bayram??nda ise mini mini ?efler taraf?ndan hediyelik çikolatalar haz?rlanacak. Bu ay, Arjantinli futbolcu Messi?nin ba?ar? hikayesini çocuklar için kaleme alan Star TV spor spikeri U?ur Ünver, Optimum Çocuk Kulübü üyelerini ziyaret edecek, onlarla söyle?ecek ve ?Messi? adl? kitab?n? küçük hayranlar? için imzalayacak. 11?12 Eylül günlerinde Bayram Özel Program? için bir araya gelecek olan Optimum Çocuklar?, birbirinden farkl? sürprizler ve e?lencelerle ?eker Bayram??n? doya doya ya?ayacaklar; bu ay ?Optimum?da Hayat Bayram? olacak!

?u ana kadar 192 atölye uygulamas? ile kendi alan?nda bir ilki gerçekle?tiren ?stanbul Optimum Çocuk Kulübü Etkinlikleri, çocuklar?n ya? ve geli?im evreleri dikkate al?narak motor-mental ve fiziksel geli?imlerine destek olmak üzere, ?3C Program? (Creative ? Crazy - Genious / Tasar?m ? Yarat?c?l?k - Zeka) ile haz?rlan?yor. GA Çocuk taraf?ndan projelendirilen ve uygulanan etkinlikler, uzman e?itmenler e?li?inde ve bütünüyle ücretsiz olarak yürütülüyor.

 

?STANBUL OPT?MUM ÇOCUK KULÜBÜ EYLÜL AYI ETK?NL?K PROGRAMI

4 Eylül 2010 Cumartesi 14.00?18.00

14.00 ? 18.00 Faber-Castell?le Resim Atölyesi

14.00 ? 15.00 Resim Yaz Okulu

15.00 ? 16.00 ?iir Atölyesi / K?rm?z? ?emsiye

16.00 ? 17.00 Oyun Atölyesi / Benekli Faremi Gördünüz mü?

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Çikolata Atölyesi / Çilekli Çikolata Yap?m?

5 Eylül 2010 Pazar 14.00?18.00

14.00 ? 18.00 Faber-Castell?le Resim Atölyesi

14.00 ? 15.00 Büyülü Parmaklar Boyama Atölyesi

15.00 ? 16.00 Minik Filozoflar Atölyesi / Özgürlük Nedir?

16.00 ? 17.00 Söyle?i Atölyesi / Asya?da Kuklalar?n Do?u?u ve Yay?l???

17.00 ? 18.00 Kukla Atölyesi / Hindistan ve Seylan Kuklalar? Yap?m?

11 Eylül 2010 Pazar 14.00?18.00

14.00 ? 18.00 Faber-Castell?le Resim Atölyesi

14.00 ? 15.00 Resim Yaz Okulu

15.00 ? 16.00 Tasar?m Atölyesi/ Tak? Tasar?m?

16.00 ? 17.00 Oyun Atölyesi / Bö?ürtlen Cini ve Sar? Gaga

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Çikolata Atölyesi / Dedeme Nineme Çikolata

12 Eylül 2010 Pazar 14.00?18.00

14.00 ? 18.00 Faber-Castell?le Resim Atölyesi

14.00 ? 15.00 Büyülü Parmaklar Boyama Atölyesi

15.00 ? 16.00 Söyle?i Atölyesi / Gölge Tiyatrosu ve Karakterleri

16.00 ? 17.00 Gölge Tiyatrosu / Uygulama

17.00 ? 18.00 Bayram Özel Program? / Optimum Çocuk Kulübü Üyeleri Sunar

18 Eylül 2010 Cumartesi 14.00?18.00

14.00 ? 18.00 Faber-Castell?le Resim Atölyesi

13.00 ? 14.00 Resim Yaz Okulu

15.00 - 16.00 SÖYLE?I VE ?MZA GÜNÜ : MESS? / U?UR ÖNDER

16.00 ? 17.00 Tasar?m Atölyesi/ K?zlar ve Erkekler için Bandana Yap?m?

17.00 ? 18.00 Oyun Atölyesi / K?rm?z? Kurba?a ve Ye?il Flamingo

19 Eylül 2010 Pazar 14.00?18.00

14.00 ? 18.00 Faber-Castell?le Resim Atölyesi

14.00 ? 15.00 Büyülü Parmaklar Boyama Atölyesi

15.00 ? 16.00 Minik Filozoflar Atölyesi / Birlikte Ya?amak Nedir?

16.00 ? 17.00 Yaz?m Atölyesi / Bir Kukla Yaratmak

17.00 ? 18.00 Kukla Atölyesi / Yap?m ve Canland?rma

25 Eylül 2010 Cumartesi 14.00?18.00

14.00 ? 18.00 Faber-Castell?le Resim Atölyesi

14.00 ? 15.00 Resim Yaz Okulu / Kep Yap?m? ve Diploma Töreni

                    OPT?MUM ÇOCUK KULUBU 2. RES?M SERG?S? AÇILI?I

15.00 ? 16.00 Tasar?m Atölyesi / Foto?raf Albümü Yap?m?

16.00 ? 17.00 Oyun Atölyesi / Maymun Kral

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Çikolata Atölyesi / Meyveli Çikolata Yap?m?

26 Eylül 2010 Pazar 14.00?18.00

14.00 ? 18.00 Faber-Castell?le Resim Atölyesi

15.00 ? 16.00 Büyülü Parmaklar Boyama Atölyesi

16.00 ? 17.00 Minik Filozoflar Atölyesi / Birlikte Ya?amak Nedir?

17.00 ? 18.00 Kaligrafi Atölyesi / Japon Kaligrafi Uygulamalar?

 

 

Yorum ekle